* Jēkabpils

Informatīvs seminārs "Atbalsta iespējas un nosacījumi lauku saimniecībām."

29. novembrī Jēkabpils konsultāciju birojs aicina uz tiešsaistes informatīvu semināru par atbalsta iespējām un nosacījumiem lauku saimniecībām.

Tēmas: LAD aktuālā informācija. ES atbalsta saņemšanas nosacījumi pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās". Tehnikas un iekārtu katalogs un tā izmantošana atbalsta pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" projekta iesnieguma sagatavošanā. LLKC Jēkabpils konsultāciju
biroja aktuālā informācija, sniegtās konsultācijas un pakalpojumi lauku saimniecībām.

Jēkabpils konsultāciju biroja Informatīvā diena VLT aktivitātē "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai".

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs aicina lauku jauniešus apgūt uzņēmējdarbības prasmes un īstenot savas biznesa ieceres, piedaloties bezmaksas mācībās un konkursā “Laukiem būt!”. Mācības notiek ZOOM platformā, Valsts lauku tīkla aktivitātes "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros. Iepriekšēja pieteikšanās.

"Laukiem Būt!" mācības Jēkabpils birojā

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs aicina lauku jauniešus apgūt uzņēmējdarbības prasmes "Laukiem Būt!" mācībās, kas notiks: 15.10. (informatīvā diena), 22.un 28.oktobrī, 05.,12., 16. novembrī. Tās būs 5 intensīvs mācību un praktisko nodarbību dienas 25 astronomisko stundu garumā un 1 noslēguma/prezentāciju diena (01.12.2021.). Mācībās varēs gūt izpratni par uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstīšanu, ģenerēt idejas, apgūt uzņēmējdarbības pamatus, tirgus analīzi, mārketingu un reklāmu, izvirzīt mērķus un tos sasniegt.

Mācības "Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana (piena lopkopība)''

07.07.2021.- 10.07.2021. plkst. 10:00-13:15 LLKC Jēkabpils birojs tiešsaistē Zoom rīko mācības lopkopībā ( ar līdzmaksājumu).
Lektori: Andrejs Elksniņš, Ziedīte Bimšteine.
Tēmas: Produkcijas kvalitātes rādītāji un tos ietekmējošie faktori. Dzīvnieku audzēšana un turēšana kvalitatīvas produkcijas ieguvei. Dzīvnieku ēdināšanas pamatprincipi un barības veidu nozīme dzīvnieku ēdināšanā. Lopbarības kvalitātes novērtēšana.
Iepriekšēja pieteikties līdz 02.07.2021.,

Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (piena un gaļas lopkopība)

23. martā LLKC Jēkabpils birojs uzsāk mācības lopkopībā "Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (piena un gaļas lopkopība)"
Tiešsaitē Zoom 23.03.2021.- 25.03.2021. Lektori: Mairita Elbrete, Inese Doņuka, Daina Lodiņa, Ziedīte Bimšteine.

Aktualitātes lauku uzņēmējiem.

SIA LLKC Jēkabpils birojs 19. martā organizē bezmaksas tiešsaistes semināru "Aktualitātes lauku uzņēmējiem".
Semināra tēmas:
1. Darba aizsardzības prasības lauksaimniecības nozarē.
2. NVA iespējamais atbalsts lauku uzņēmējiem.
3. LLKC Jēkabpils biroja aktuālā informācija lauku uzņēmējiem.

Lektori: Jūlija Strode (Latgales RVDI Jēkabpils biroja vadītāja), Svetlana Kačane (NVA Jēkabpils filiāles vadītāja), Jēkabpils KB speciālisti.

Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem 2021.gadā

SIA LLKC Jēkabpils birojs 17. martā organizē bezmaksas tiešsaistes semināru "Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem 2021.gadā".
Semināra tēmas:
1.Nodokļu aktualitātes un 2020. gada IIN deklarācijas sagatavošana.
2. ALTUM atbalsta programmas lauku uzņēmējiem.

Lektori: Linda Puriņa (Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja SIA LLKC) un Edgars Mekšs (Finanšu institūcijas Altum Jēkabpils reģionālā centra konsultants)

Aktualitātes gaļas liellopu audzēšanā. (Grupa nokomplektēta, pieteikšanās noslēgusies.)

19.02.2021. Jēkabpils KB aicina uz tiešsaistes informatīvu semināru “Aktualitātes gaļas liellopu audzēšanā” ZOOM vidē.
Lektori: Māris Līdaks, Ziedīte Bimšteine
Dalība pasākumā bez maksas.
Dalībniekiem iepriekš jāpiesakās: https://forms.gle/mjPpwPG2WfKQNYfe8
vai t. 26511269 vai e-pastā anita.putka@llkc.lv, norādot kontaktus saziņai.
Piesakoties tiks sniegta tehniskā informācija.
Pirms semināra uz Jūsu norādīto e-pastu tiks nosūtīta pieslēgšanās saite.

Lapas

Subscribe to RSS - * Jēkabpils