* Jēkabpils

Informatīvs seminārs Jēkabpilī | Aktualitātes meža īpašniekiem - pieejamais ES atbalsts, projektu īstenošana, atskaites. Cirsmu vērtības noteikšana

Pieejamais ES atbalsts mežsaimniecībā. Pārskata sagatavošana pēc ES projektu realizācijas. MKPC aktualitātesapmācības,
konsultāciju projekts, meža apmeklējumi. Cirsmas vērtības noteikšanas principi. Faktori, kas jāņem vērā slēdzot koksnes pārdošanas
līgumus.

Lapas

Subscribe to RSS - * Jēkabpils