Pārtika

Mājražošanas attīstības iespējas, nosacījumi un realizācija

Seminārs
MĀJRAŽOŠANAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS,NOSACĪJUMI UN REALIZĀCIJA
14. decembris, plkst. 11:00, Lizdēnu bibliotēkas zāle
Semināra programma:
Lokālās (vietējās) pārtikas nozīme mūsdienās
Pārtikas produktu izplatīšanas iespējas (kooperācija, ķēžu un tīklu jebtīklojuma veidošana)
Pārtikas kvalitāte, tās nodrošināšana un inovācijas
Vadlīnijas mājražotājiem
Pārtikas piesārņojums un higiēnas nodrošināšana
Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana un paškontrole (HACCP)
Mājražošanas attīstība Latvijā (piemēri)

Ziemassvētku tirdziņš Pāvilostā

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ  20.decembrī plkst.14.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā.
Pārdosim un pirksim, būs loterija, koncerts, radošas darbnīcas bērniem, organizatoru sarūpēti „vēderprieki”
Tirgoties aicināti rokdarbnieki, mājražotāji, amatnieki,saimnieces un saimnieki no tuvienes un tālienes
Tirdziņu rīko biedrība „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” sadarbībā ar  Pāvilostas pilsētas kultūras namu.  Tirgotājiem līdz 18.decembrim pieteikties pa tālruni: 29226526 (Marita)

Seminārs Aucē „Minimālās higiēnas prasības pārtikas nozarē strādājošiem”

Tēmas:
HACCP, laba higiēnas prakse, laba ražošanas prakse, paškontrole

Lektore Astrīda Mūrniece, sertificēta higiēnas ārste eksperte, pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas (HACCP) vadītāja.

Kursi paredzēti pārtikas nozarē strādājošajiem mājražotājiem, mazo pārtikas un tirdzniecības uzņēmumu darbiniekiem.

Aicinām pieteikties!

www.auce.lv

Seminārs Dobelē "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā"

Laba higiēnas prakse (LHP), laba ražošanas prakse (LRP), paškontrole /programma saskaņā ar 2005.gada 14. jūnija LR MK noteikumiem Nr.409 „Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības”/

Programmā:
1. Vispārējā daļa.
2. Pārtikas nekaitīgums un drošība:
3. Vispārējs priekšstats par higiēnu, tās nozarēm.
4. Pārtikas higiēna.
5. Personāla personīgās higiēnas prasības.
6. HACCP, principi, vērtēšana un ieviešana, nozīme.
7. Klausītāju zināšanu pārbaude un apliecību izsniegšana.

Lapas

Subscribe to RSS - Pārtika