Jaunumi

Jūlijā ražas prognozēšana tika veikta ziemāju labībām – ziemas kviešiem, rudziem, tritikālei un ziemas rapsim. Diemžēl jāsecina, ka pārlieku augstas ražas šogad nav gaidāmas.

Katrs lauksaimnieks vēlas iegūt augstas un kvalitatīvas ražas. Tam nepieciešama augsnes mēslošana, kas jāveic pārdomāti, vadoties pēc vairākiem faktoriem, tajā skaitā ļoti svarīgi ir noteikt augsnes agroķīmiskos rādītājus.

Baktēriju daudzums koppienā ir piena kvalitātes rādītājs, kas atkarīgs no pareizas saimniekošanas.Atbilstoši normatīvajām prasībām maksimāli pieļaujamais baktēriju daudzums pienā ir 100 tūkst./ml.  Šoreiz par to, kā kontrolēt baktēriju kopskaitu pienā.

Lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju ieinteresētību ilgtspējīgā un efektīvā lauksaimnieciskajā ražošanā,  šī gada 3. jūlijā pieņemti grozījumus likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”.

Ņemot vērā plašo informācijas klāstu, kas saistīts ar Āfrikas cūku mēra(ĀCM) izplatību, vienuviet esam apkopojuši ziņas par to, kas un kā darāms, lai saņemtu kompensācijas.

„Zālēdāju projekta” fermu diena LLU MPS „Vecauce” notiks 12. augustā Auces novada Vecauces pagasta „Līgotnēs”.

Demonstrējuma„Jēru intensīvās nobarošanas nozīme kvalitatīvu liemeņu ieguvē”fermu diena notika 1. augustā zemnieku saimniecībā „Mežoki” Kuldīgas novada Ēdoles pagastā.

Saistībā ar ĀCM vairākos Latvijas novados un pagastos Pārtikas un veterinārais dienests noteicis karantīnu un ar to saistošos noteikumus, kuri obligāti jāievēro.

Diskusijas dalībnieki bija vienisprātis – lauksaimnieciskās ražošanas attīstība bez pārdomātas valsts atbalsta programmas nav iespējama.

Saulainajā un siltajā 22. jūlija rītā 26 dažādu nozaru cilvēki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Cīravu un Durbi, lai iepazītu dažādas saimniekošanas nozares.

Lapas