Nozares jaunumi

LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis sirpi iemēģina drošu roku
6. Augusts 2014.
Lauku telpa
Ar senāko pļaujamrīku – sirpi, šodien Saldus novada Zvārdes pagasta “Andulaišu” saimniecībā nopļauti rudzi Miera maizei, kuru par godu Berlīnes mūra krišanas 25.gadskārtai plānots izcept Berlīnē. Rudzus, kas...
6. Augusts 2014.
Lauksaimniecība
Demonstrējuma„Jēru intensīvās nobarošanas nozīme kvalitatīvu liemeņu ieguvē”fermu diena notika 1. augustā zemnieku saimniecībā „Mežoki” Kuldīgas novada Ēdoles pagastā . Demonstrējumu ierīkoja un fermu dienu...
5. Augusts 2014.
Lauksaimniecība
Saistībā ar ĀCM vairākos Latvijas novados un pagastos Pārtikas un veterinārais dienests noteicis karantīnu un ar to saistošos noteikumus, kuri obligāti jāievēro. Uzziņai: Āfrikas cūku mēris (ĀCM) (Pestis...
5. Augusts 2014.
Lauksaimniecība
Diskusijas dalībnieki bija vienisprātis – lauksaimnieciskās ražošanas attīstība bez pārdomātas valsts atbalsta programmas nav iespējama. Bauskas puses zemkopjus 30. jūlijā uz diskusiju pulcēja LLKC Bauskas...
5. Augusts 2014.
Mežsaimniecība
LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus izmantot iespēju un veikt jaunaudžu kopšanu šī gada rudenī un nākamā gada pavasarī, kā arī veikt mazvērtīgo mežaudžu nomaiņu ar ES finansiālu...
4. Augusts 2014.
Lauksaimniecība-Pieredze
Saulainajā un siltajā 22. jūlija rītā 26 dažādu nozaru cilvēki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Cīravu un Durbi, lai iepazītu dažādas saimniekošanas nozares. Pirmā apskates vieta bija Cīravas pagasta...
4. Augusts 2014.
Lauku telpa
Šogad ikgadējo LLKC Vasaras skolu 31. jūlijā organizēja Talsu konsultāciju birojs, dodot iespēju centra visu nodaļu darbiniekiem reizi gadā tikties klātienē. Varēja iepazīt arī novada interesantākās lauku...
4. Augusts 2014.
Lauksaimniecība
Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus pievērst uzmanību izmaiņām tiešo maksājumu saņemšanas nosacījumos, kas saistīti ar zaļināšanas maksājumu. Šie nosacījumi lauksaimniekiem obligāti būs jāņem vērā, jau...
4. Augusts 2014.
Lauksaimniecība
„Zālēdāju projekta” fermu diena zemnieku saimniecībā „Lejas Palsāni” notiks 7. augustā Viesītes novada Saukas pagasta „Lejas Palsānos”. LLKC Lopkopības kompetenču centrs Valsts Lauku tīkla aktivitātes „...
1. Augusts 2014.
Zivsaimniecība-Jaunieši uzņēmējdarbībā
Jauniešiem, kas piedalījušies ZST pasākumā „Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai”, ir iespēja piedalīties konkursā. Konkursu organizē SIA “Latvijas Lauku...

Lapas