Uzņēmējdarbība

LĪGO SVĒTKI nāk ar joni!! Laiks posties, gatavoties, rotāties!

Aicinām Tevi, Tavu ģimeni un draugus uz LIELO LĪGO SVĒTKU SVINĒŠANU 23. jūnijā pie Bebrenes dzirnavām!

"BEBRS LĪGO BEBRENĒ 2023" programmā:

19.00 - lustīgais BEBRA tirgus

20.00 - pašdarbības kolektīvu svētku koncerts

22. 00 - ballēšanās līdz rīta gaismai kopā ar grupu "TAIZERS"

Tirgum pieteikties aicināti mājražotāji, zemnieki, alus brūvētāji, siera sējēji, amatnieki, pārtikas ražotāji, jāņuzāļu vācēji, vainagu meistari un visi citi, kam ir kas pārdodams!

Izsludināts LEADER projektu konkurss sabiedriskā labuma projektiem

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 16. kārtu ar kopējo publisko finansējumu 50292,20 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA stratēģijas mērķa “Kvalitatīva un labiekārtota dzīves vide” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībā:

Saulainā pavasara dienā viesojamies iekš Dundag, Tirgus laukumā pie uzņēmīgiem jauniem cilvēkiem.

Izsludināts 2023. gada projektu konkurss uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”. Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2023. gada 18. maija līdz 19. jūnijam pl.16.30, iesniegt var Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv. Kopējais pieejamais finansējums: 100 000.00 EUR.

Tautas mākslas festivāls “Augšdaugava 2023”

Latgales sēta

14.00 “Metu tiltu pār Daugavu” Lielā Augšdaugavas musturdeķa tilta atklāšana

14.30 “Raibu raibie musturi” Dienas koncerti

17.00 Vislatvijas ūdens tūristu saieta “Lielais plosts” dalībnieku sagaidīšana

18.30 “Musturu musturiem” Lielkoncerts

Slutišķu vecticībnieku sēta

15.00 – 17.00 “Musturotā saimes ikdiena”

Vecticībnieku kulinārā mantojuma meistarklases, dziedāšana, rotaļas, danči

15.00., 17.00 Ekskursijas ar gidu

Festivāla teritorija

Saulainā maija rītā devāmies garšu piedzīvojumā uz radošo māju “Smilgāji” Vānes pagastā. Saimnieki – Bitmaņu ģimenedzīvi pilsētā nomainījuši pret lauku mieru un klusumu.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) izstrādājusi kooperatīvu elektroniskās informācijas sistēmu (KEIS), kas ļaus pārvaldīt kooperatīvu datus un atvieglos kooperatīvu biedru darbu.

Lapas

Subscribe to RSS - Uzņēmējdarbība