Pieredzes apmaiņas braucieni

Septembra informatīvā diena LLKC Jēkabpils nodaļas konsultantiem notika 16. septembrī saulaini rudenīgās noskaņās Aknīstes novadā. Sirsnīgi sasveicinājušies, esošie novadu konsultanti un bijušie pagastu konsultanti kolēģes Irēnas Butkus vadībā devās iepazīties ar novada aktualitātēm.

Augusta izskaņā Alūksnes, Apes un Gulbenes novadu zivsaimniecības nozares interesenti devās pieredzes apmaiņas braucienā “Piekrastes zvejniecības un uzņēmējdarbības saimniekošanas pieredze dīķsaimniecībās”. Šogad mūsu ceļš veda uz Carnikavas un Inčukalna novadiem.

Turpinot tradīciju katru gadu doties pieredzes apmaiņas braucienā un iepazīt zivsaimniecības iespējas Latvijā, Liepājas puses uzņēmēji un organizāciju pārstāvji devās uz Kuldīgas un Engures novadiem, brauciena laikā apmeklējot četrus interesantus uzņēmējus.

Kopā ar LLKC Valmieras nodaļas konsultantiem pieredzes apmaiņas braucienā devās Vidzemes puses vairāku novadu publisko ūdeņu apsaimniekotāji un akvakultūras interesenti.

LLKC Kuldīgas nodaļas zivkopji devās izglītojošā braucienā uz Engures novadu, lai iepazītos ar piekrastes zvejniecību, zivju pārstrādi un realizāciju, dalītos pieredzē par Eiropas fondu apguvi.

Noticis LLKC Madonas konsultāciju biroja rīkotais izglītojošais seminārs par zivju audzēšanu (audzēšana, kopšana, barošana, slimības, zivju sugas, to savstarpējā saderība un piemērotība).

Lapas