* Dagdas novads

ATCELTS: Informatīvais seminārs Dagdas novada Bērziņu pagastā - Aktualitātes lauku uzņēmējiem

Informatīvā semināra laikā tiks sniegta informācija par aktualitātēm platībmaksājumu pieteikumu sagatavošanā 2020. gadā. Valsts atbalstu lauksaimniekiem. ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem jaunaudžu kopšanā un meža ieaudzēšanā. LLKC atbalsta rīki lauksaimniekiem u.c.

Informatīvs seminārs Dagdā | Pārnadžu populācijas apsaimniekošana un aktualitātes medību jomā

Pārnadžu populācijas apsaimniekošana. Pārnadžu uzskaites kārtība un rezultātu analīze. Pārnadžu postījumi. Medību
ietekme uz populāciju, dzimuma un vecuma struktūru.Aktualitātes licencēto medījamo dzīvnieku medīšanā. VMD ierosinātie cenrāži par medību atļaujām un mednieku sezonas kartēm. Meža dzīvnieku nodarītie postījumi.
Gatavošanās medījamo dzīvnieku uzskaitei.

Informatīvais seminārs Dagdas novadā | Aktuālais medību saimniecībā. Postījumi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

Medību saimniecības veidošana un nozīme, līgumiskās attiecības ar zemes īpašniekiem. Medījamo dzīvnieku nodarītie postījumi laukasaimniecībā un mežsaimniecībā. Meža dzīvnieku nodarīto postījumu apsekojums dabā LVM, "Bogdonu mežs", Asūnes pag., Dagdas nov.

Annas Dagdā 2019!

Svētki notiks 26., 27. un 28. jūlijā
Piektiena, 26.07.2019.
08:00 Gadatirgus (Dagdas tirgus)
11:00 Sacensību „Latvijas spēcīgākā pilsēta". Dagdas posms (Laukums pie Domes)
20:00 Dvietes amatierteātris „Nebēdnieki" ar A.Daudzvārdes izrādi „Precību gūstā" (Dagdas novada Kultūras centrs)
00:00 Nakts diskotēka(JIC „Parka rozes" laukums)

Dagdas nov. | Lauka diena par augsnes kaļķošanu

LLKC aicina apmeklēt lauka dienu par dažādu augsnes kaļķošanas materiālu un tehnoloģiju demonstrējumu. Tā notiks 3. jūlijā  plkst. 11 zemnieku saimniecībā  “Celiņi” (Račeva, Asūnes pagasts, Dagdas novads). Lauka dienā varēs iegūt informāciju par augsnes agroķīmiskās izpētes un kaļķošanas nozīmi un to, kā izvēlēties savai saimniecībai piemērotāko kaļķošanas materiālu. Notiks arī  demonstrējuma ziemas kviešu lauka apskate, kur iestrādāti pieci dažādi kaļķošanas materiāli. Būs iespēja uzzināt saimniecības pieredzi kaļķojamā materiāla iestrādē un graudaugu audzēšanā.

Lapas

Subscribe to RSS - * Dagdas novads