* Dagdas novads

Krāslavas noda;las sadarbībā ar Dagdas vidusskolu informatīvais pasākums jauniešiem un skolēniem "Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošās skolās"

20.04.2017. plkst.09:00 Dagdas vidusskolā tiks organizēts skolēniem un jauniešiem kvalifikācijas celšanas pasākums VLT īstenotās aktivitātes "Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem" apakšaktivitātes "Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošās skolās".

Dagdas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli 2017"

Konkursā atbalstītie projekti tiks finansēti no Dagdas novada pašvaldības budžeta, kopējais pieejamais finansējums pasākumam ir 5 000,00 €, viena projekta atbalsts - līdz 500,00€.
Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt:
• grupu līdzdalību sociālās vides vai infrastruktūras uzlabošanā novada iedzīvotāju un viesu labumam;
• iespēju grupām gūt pieredzi pašiniciatīvas projektu īstenošanā;
• pilsoniskās sabiedrības attīstības sekmēšanu Dagdas novadā.

Lapas

Subscribe to RSS - * Dagdas novads