Dagdas novads

Informatīvs seminārs Dagdas novadā Asūnē- Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem.

Aktuālā informācija par ES un valsts atbalstu lauksaimniecībā. Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā un
ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā. Diskusija

Informatīvs seminārs Dagdas novadā - Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem. Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā un ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā. Diskusija.

Informatīvais seminārs Dagdas novadā - Aktualitātes apsaimniekojot lauku un meža īpašumus, rīkojot medības tajos. ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā.

Medības reglamentējošo normatīvo aktu aktuālās prasības šīsdienas redzējumā. Medību formējumu un zemes īpašnieku līgumisko attiecību veidošana.. Aktualitātes ES finansējuma piesaistē mežsaimniecībā -nākamās atbalsta kārtas. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

Informatīvais seminārs LEADER projektu iesniedzējiem Dagdā

Izsludinātā projektu konkursa “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” ietvaros notiks seminārs projektu iesniedzējiem.
2016. gada 11. maijā pulksten 14:00 Dagdas novadā, Alejas ielā 4, Dagdā (Dagdas novada domes sēžu zālē, 2. stāvā).
DARBA KĀRTĪBA AGLONĀ un KRĀSLAVĀ: (laiks tiks pielāgots atbilstoši semināra sākumam)
Laiks Tēma
09.45 – 10.00 Reģistrācija

Andrupenes muzejā var apgūt senās amatu prasmes

Šī gada 2. aprīlī muzejā „Andrupenes lauku sēta” (Skolas iela 5, Andrupene, Dagdas novads) no plkst. 14:00 – 17:00 ikviens aicināts iepazīt un apgūt senās amatu prasmes.
Pasākums tiek rīkots Vislatvijas projekta „Satiec savu meistaru!” ietvaros, kura mērķis ir vēstīt plašākai sabiedrībai par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un pārmantošanu, kā arī meistariem, amata pratējiem, viņu zināšanām un prasmēm.

Informatīvais seminārs Dagdas novadā: Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Aktuālās Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm
Ūdens aizsargjoslu izdalīšanas pamatprincipi
Elektroniskā pieteikšanās sistēma
Latvijas Lauku attīstības programma 2014.–2020. gads
ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā-nākamās atbalsta kārtas. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

Informatīvais seminārs Ezernieku pagastā: Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem

Aktuālās Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm. Ūdens aizsargjoslu izdalīšanas pamatprincipi
Elektroniskā pieteikšanās sistēma
Latvijas Lauku attīstības programma 2014.–2020. gads
ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā-nākamās atbalsta kārtas. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

Informatīvais seminārs Asūnē - Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem.

Aktuālās Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm. Ūdens aizsargjoslu izdalīšanas pamatprincipi.
Elektroniskā pieteikšanās sistēma. Latvijas Lauku attīstības programma 2014. – 2020. gads. ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā-nākamās atbalsta kārtas. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Lapas

Subscribe to RSS - Dagdas novads