* Dagdas novads

Svinēsim Annas Dagdā!

Dagdas novada svētkos „Annas Dagdā” katru gadu tiek piedāvāti pasākumi dažādām gaumēm, nodrošinot iespēju katram novada iedzīvotājam svētku programmā atrast sev interesējošo. Tas, kāda būs šo svētku sajūta šogad, ir katra paša ziņā, bet mēs sniedzam iespēju svētkos sajusties daļai no sava novada.

Latvijas valsts simtgades gadā rodas vēlme uzsvērt mūsu tautas identitāti, piederību dzimtenei un vienlaicīgi arī unikalitāti kultūrā, valodā un dzīves ziņā. Tāpēc šī gada svētku programmā dominē latviskās vērtības.

Pļaušanas svētki Dagdas novada Asūnē

14.07.2018. plkst.09:00 visi pļaušanas entuziasti laipni gaidīti Asūnes ciema pļavā (aiz skolas sporta laukuma)!

Mākoņkalna folkloras kopa iepazīstinās ar dažādām siena pļaušanas, vākšanas, zārdošanas, talku rīkošanas un pusdienu gatavošanas tradīcijām.

Ludzas amatnieku centra meistars ierādīs lauku darbus ar seniem darba rīkiem un demonstrēs siena gatavošanas procesu. Varēs sacensties košākā vainadziņa pīšanā un mēroties spēkiem vīru cīņās.
Protams, notiks arī ikgadējās tradicionālās pļaušanas sacensības.

Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Dagdas novadā

Vēloties sniegt atbalstu sava novada jaunajiem uzņēmējiem, kā arī iedzīvotājiem (deklarētiem Dagdas novadā) vecumā līdz 35 gadiem (ieskaitot), kuriem ir griba un idejas savas uzņēmējdarbības uzsākšanai, Dagdas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Dagdas novadā”.
Vienam Konkursa uzvarētājam atbalsta summa nepārsniedz EUR 2500.00 (divi tūkstoši pieci simti eiro).
Pieteikumu iesniegšana tiek noteikta no 2018.gada 02.jūlija līdz 03.augustam plkst.15.00

Dagdā ar stāstiem godinās bitenieka amatu

Latgales stāstnieku festivāls „Omotu stuosti par bitinīkim” šogad piedāvās iespēju iepazīt vienu no senākajiem amatiem – bitenieka amatu –, kas vēl aizvien ir praktizēts un pieprasīts arī mūsdienās. Gaidāmajā festivālā būs sastopami stāstnieki no dažādiem Latvijas novadiem un Spānijas, būs iespēja dzirdēt atšķirīgus dialektus, skanīgas dziesmas, jautrus un saldus stāstus no stāstniekiem, biteniekiem, vietējām un viesu folkloras kopām.

Dagdas nov. Konstantinova | Informatīvs seminārs - Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem.

Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā un ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā. Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā un ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā.

Dagdas nov. Ezernieki | Informatīvs seminārs - Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem.

Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā un ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā. Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā un ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā.

Dagdas nov. Svarinci | Informatīvs seminārs - Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem.

Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā un ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā. Aktuālā informācija par ES un valsts atbalstu lauksaimniecībā.

Dagdas nov. Andzeļi | Informatīvs seminārs - Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem.

Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā un ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā. Aktuālā informācija par ES un valsts atbalstu lauksaimniecībā.

Lapas

Subscribe to RSS - * Dagdas novads