* Dagdas novads

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai mācību 4. diena Dagdā

SIA LLKC Krāslavas konsultāciju birojs rīko mācības "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai". Tēmas: grāmatvedības pamati, likumdošanas nosacījumi, grāmatvedības uzskaites metodes, vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtošanas pamatprincipi, divkāršā ieraksta grāmatvedības kārtošanas pamatprincipi u.c. Tiek aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 18. līdz 40. gadiem. Mācības ir bez maksas.

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai mācību 3. diena Dagdā

SIA LLKC Krāslavas konsultāciju birojs rīko mācības jauniešiem " Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai". Mācību tēmas: resursu veidi uzņēmējdarbībā - zeme, darbs, kapitāls. Izmaksas - tiešās, netiešās, fiksētās un mainīgās. Finanšu plānošana - finanšu avoti. Mārketings, reklāma, pārdošana u.c. Tiek aicināti jaunieši vecumā no 18. - 40. gadiem. Mācības ir bez maksas.

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai mācību 2. diena Dagdā

SIA LLKC Krāslavas konsultāciju birojs rīko mācības jauniešiem "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai", mācību 2. diena. Tēmas: uzņēmējdarbības vide, konkurence, tās veidi, mārketinga process, tā būtība. Biznesa plāna struktūra, biznesa plāna sastādīšanas īpatnības u.c. Pasākumā tiek aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 18. - 40. gadiem. Mācības ir bez maksas.

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai mācību 1. diena Dagdā

SIA LLKC Krāslavas konsultāciju birojs aicina jauniešus vecumā no 18. līdz 40.gadiem piedalīties piedalīties apmācībās "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai", 1. diena. Tēmas:laba ideja - veiksmīgas uzņēmējdarbības pamats. Labās prakses piemēri. Idejas ģenerēšanas metodes, to praktiskais pielietojums u.c.

Informatīvā diena VLT aktivitātē "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Dagdā

Valsts Lauku tīkla aktivitātē "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros 25.08.2017. Jauniešu iniciatīvu centrā "'Parka rozes", Dagdā tiek organizēta informatīvā diena jauniešiem, kurā tiks sniegta informācija par konkursu "LAUKIEM BŪT!"', finansējuma piesaistes iespējām un turpmāku sadarbību biznesa ideju ģenerēšanā un attīstībā. Tiek aicināti jaunieši vecumā no 18 līdz 40 gadiem. Pasākums ir BEZ MAKSAS.

4. Starptautiskais bērnu un jauniešu mūzikas, deju un modes festivāls Igaunija, Lietuva, Baltkrievija, Latvija “Apskauj mani māmuliņa!”

4. Starptautiskais bērnu un jauniešu mūzikas, deju un modes festivāls Igaunija, Lietuva, Baltkrievija, Latvija
“Apskauj mani māmuliņa!”

Festivāla dalībvalstis:

Igaunija - Tallinas Franču skolas deju grupa "'Leesikad"

Lietuva - Visaginas jaunrades nama kolektīvi
Panevežas Kultūras centra deju kopa "Grandinele"

Baltkrievija - Glubokoje rajona Bērnu un jauniešu centra kolektīvs

Lapas

Subscribe to RSS - * Dagdas novads