Dagdas novads

Krāslava | Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai (apliecību derīguma termiņa pagarināšanai

Zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai (apliecību derīguma termiņa pagarināšanai).
Mācības notiks 2018 gada 6 aprilī. Apmācības notiks Dagdas Tautas namā, Alejas ielā 29, Dagda. Uz apmācībām līdzi jāņem 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība, kurai beidzies derīguma termiņš, un viena fotogrāfija (izmērs 3×4 cm).

Dagdas novads Porečje | Informatīvs seminārs Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošiem.

Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā un ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā. Aktuālā informācija par ES un valsts atbalstu lauksaimniecībā.

Dagdas novads | Informatīvais seminārs Dagdas novada Šķaunes pagastā "Aktualitātes ES finansējuma piesaistē un aktuālākais lauksaimniecībā un mežsaimniecībā strādājošajiem"

Tiks sniegta aktuāla informācija par ES un valsts atbalstu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

Dagda | Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laiki

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē un pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai skatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai mācību 5. diena Dagdā

SIA LLKC Krāslavas konsultāciju birojs organizē mācības VLT pasākumā "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai". Tēmas:uz sabiedrisko labumu orientētu projektu darbība, NVO, projektu ideju radīšana, prezentēšanas prasmes u.c.
Uz mācībām tiek aicināti jaunieši vecumā no 18. līdz 40. gadiem. Mācības ir bez maksas.

Lapas

Subscribe to RSS - Dagdas novads